7.Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı İsem - 2024

7.SINIF

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı İsem - 2024

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı İsem - 2024

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı İsem - 2024 (7.SINIF - SOSYAL BİLGİLER) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

7.SINIF - SOSYAL BİLGİLER

İndirme Seçenekleri


Ünite-1 Test-1 - İletişim Kurarak Anlaşırız -1 [Sayfa 3]

Ünite-1 Test-2 - İletişim Kurarak Anlaşırız -1 [Sayfa 6]

Ünite-1 Test-3 - Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum -1 [Sayfa 10]

Ünite-1 Test-4 - Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum -2 [Sayfa 13]

Ünite-1 Test-5 - Medyanın Hayatımızdaki Yeri -1 [Sayfa 16]

Ünite-1 Test-5 - Medyanın Hayatımızdaki Yeri -2 [Sayfa 19]

Ünite-1 Test-7 - Özgürüm, Sorumluluklarımın olduğu Yere Kadar [Sayfa 22]

Ünite Sonu Değerlendirme Testi -1[Sayfa 25]

Ünite -2 Test-1 - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu -1 [Sayfa 31]

Ünite -2 Test-2 - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu -2 [Sayfa 35]

Ünite -2 Test-3 - Osmanlı Devleti'nin Fetih Siyaseti -1 [Sayfa 40]

Ünite -2 Test-4 - Osmanlı Devleti'nin Fetih Siyaseti -2 [Sayfa 43]

Ünite -2 Test-5 - Osmanlı Devleti'nin Fetih Siyaseti -3 [Sayfa 46]

Ünite -2 Test-6 - Osmanlı Devleti'nin Fetih Siyaseti -4 [Sayfa 49]

Ünite -2 Test-7 - Avrupa'daki Gelişimler ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri -1 [Sayfa 52]

Ünite -2 Test-8 - Avrupa'daki Gelişimler ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri -2 [Sayfa 55]

Ünite -2 Test-9 - Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri -1 [Sayfa 60]

Ünite -2 Test-10 - Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri -2 [Sayfa 63]

Ünite -2 Test-11 - Seyyhaların Gözüyle Osmanlı [Sayfa 66]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -2 [Sayfa 71]

Ünite-3 Test-1 - Yeryüzünde Yaşam [Sayfa 79]

Ünite-3 Test-2 - Nüfusumuz -1 [Sayfa 84]

Ünite-3 Test-3 - Nüfusumuz -2 [Sayfa 88]

Ünite-3 Test-4 - Nüfusumuz -3 [Sayfa 91]

Ünite-3 Test-5 - Nedenleriyle ve Sonuçlarıyla Göç [Sayfa 101]

Ünite-3 Test-6 - Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü [Sayfa 102]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -3 [Sayfa 105]

Ünite-4 Test-1 - Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni [Sayfa 111]

Ünite-4 Test-2 - Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler [Sayfa 116]

Ünite-4 Test-3 - Avrupa'daki Bilimsel Gelişimler [Sayfa 121]

Ünite-4 Test-4 - Özgür Düşüncenin Bilimsel Gelişimlere Katkısı [Sayfa 123]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -4 [Sayfa 126]

Ünite-5 Test-1 - Toprak Ana -1 [Sayfa 133]

Ünite-5 Test-2 - Toprak Ana -2 [Sayfa 137]

Ünite-5 Test-3 - Geçmişten Günümüze Üretim Araçları [Sayfa 140]

Ünite-5 Test-4 - Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri -1 [Sayfa 143]

Ünite-5 Test-5 - Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri -2 [Sayfa 147]

Ünite-5 Test-6 - Meslek Edindiren Kurumlar -1 [Sayfa 152]

Ünite-5 Test-7 - Meslek Edindiren Kurumlar -2 [Sayfa 154]

Ünite-5 Test-8 - Yeni Meslekler [Sayfa 157]

Ünite-5 Test-9 - Dijital Dünya [Sayfa 160]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -5 [Sayfa 163]

Ünite-6 Test-1 - Demokrasinin Serüveni [Sayfa 169]

Ünite-6 Test-2 - Atatürk ve Demokrasi [Sayfa 173]

Ünite-6 Test-3 - Anayasa'dan Gelen Güç [Sayfa 177]

Ünite-6 Test-4 - Daha Fazla Demokrasi [Sayfa 181]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -6 [Sayfa 185]

Ünite-7 Test-1 - Yurtta Barış, Dünyada Barış [Sayfa 191]

Ünite-7 Test-2 - Bizde Varız [Sayfa 195]

Ünite-7 Test-3 - Biz Konukseverbir Milletiz [Sayfa 198]

Ünite-7 Test-4 - Dünyayı Biz kurtaracağız [Sayfa 202]

Ünite Sonu Değrlendirme Testi -7 [Sayfa 206]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler